Bộ phần mềm IVU.suite cung cấp giải pháp cho tất cả các mảng hoạt động trong một công ty giao thông vận tải: từ lập kế hoạch, phân công, điều hành, phát hành vé, thông tin hành khách đến quản lý các hợp đồng vận tải. Sản phẩm của chúng tôi dựa trên những tiêu chuẩn mở, đảm bảo có thể dễ dàng tích hợp vào các môi trường hệ thống sẵn có. 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo các liên kết khác bằng tiếng Anh hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên.

www.ivu.com